פיתוח ארגוני לעסקים משפחתיים

מה יהיה עתיד העסק שלנו?
לעסק המשפחתי שלך, עסק בבעלות משפחתית ו/או מעסיק בני משפחה, שנמצא בשלב צמיחה התחלתי או בשלב בוגר ומתקדם.
אנו מציעים:
תהליך למציאת פתרונות לסוגיות ייחודיות בעסק המשפחתי שלך. לדוגמא:
* איתור מקורות העוצמה בעסק ובמשפחה והפיכתם למנופים בקידום שתי המערכות.
* פיתוח מדיניות עסקית ומנגנונים ניהוליים לקידום העסק תוך שיפור תקשורת, טיפוח שותפות זוגית או משפחתית בעסק, ושמירת האינטרסים המשפחתיים והמקצועיים.    
 *הפרדה בין הבעלות לבין העסקה בתפקיד בכיר.
* אבחון נקודות החיבור וההתנגשות בין העסק למשפחה.
* תכנון תהליך הדרגתי של העברת השליטה לצעירים במשפחה.
*סיפור "העסק המשפחתי" - תיעוד, ויצירת תובנות בין דוריות.
* הבניית תהליכי עבודה המשלבים אינטרסים משפחתיים לטובת שימור היחסים והעסק מדור לדור.