פיתוח ארגוני

הפיתוח הארגוני התפתח החל מאמצע המאה הקודמת על בסיס עבודותיו של קורט לוין וממשיכיו.
הפיתוח הארגוני הינו תחום מומחיות יישומי ומחקרי שיש בו מושגים וכלים המכוונים לשיפור הארגון. המיוחד בפיתוח הארגוני שהוא מבוסס ערכים הומניסטיים של כבוד האדם ושוויוניות. לפיכך הפרקטיקות של התחום מכוונות לשיתוף בין דרגים ולרגישות בינאישית ואילו המטרה שלו איננה מצטמצמת לשיפור האפקטיביות הארגונית אלא שואפת לשילובה עם טובת האדם בארגון ומחוצה לו, כמטרות נוספות העומדות בזכות עצמן.

תהליך של פיתוח ארגוני מכוון להשגת שינויים רצויים והוא מבוסס על אבחון  - הבנת מקורות הכוח והחולשה של הארגון המתבטאים במגוון של סימפטומים, הישגים ובעיות ואיתור גורמי השורש המסבירים את ההוויה הארגונית בכללותה או בהקשר של סוגיה ספציפית.
לאחר האבחון מתוכנן ומיושם תהליך של שינוי ושיפור העשוי להתבטא בכול אחת מתת המערכות המהותיות של המערכת הארגונית, כמו אסטרטגיה, תרבות ארגונית, מבנה, אתיקה וכד'. הפיתוח הארגוני מבוסס ערכים הומניסטיים ולכן התהליך יהיה שיתופי וייקח בחשבון לא רק את האפקטיביות והלמידה של הארגון אלא גם את האנשים בתוכו ואת הסביבה החברתית שלו. (זילברברג 2017)


לתיאום פגישת ייעוץ ויצירת קשר