התערבויות קצרות מועד

איך אשיג תוצאות מיידיות?
המציאות שאנו חיים בה מחייבת אותנו לעיתים קרובות ליצירת שינויים והשגת תוצאות בטווח המיידי. פיתוח ארגוני הוא בדרך כלל תהליך ארוך טווח אך לעיתים, אם התנאים מאפשרים זאת, נוכל לבצע התערבות קצרת מועד שתביא לתוצאות בטווח הקצר.

במכון זיו פיתחנו מודל להתערבויות קצרות מועד בפיתוח ארגוני. המודל משלב בין ייעוץ אישי לבין עבודה צוותית. בשלב הראשון נבחן ביחד איתך, ללא כול התחייבות, אם המצב מתאים להתערבות ייעוצית קצרת מועד. במידה וכן, התוצאות לא יאחרו להגיע.